Hospicjum domowe

Hospicjum domowe dla dorosłych, jest świadczeniem medycznym przeznaczonym dla chorych w terminalnej fazie choroby. Opieka paliatywna jest nakierowana na utrzymanie najwyższej możliwej jakości życia pacjenta. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki hospicyjnej i paliatywnej to wszechstronna, całościowa opieka nad pacjentami chorującymi na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące choroby. 
Opieka ta ma na celu:

 • zapobieganie bólowi,
 • zapobieganie innym objawom somatycznym,
 • uśmierzanie dolegliwości,
 • łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych.

Świadczenia są udzielane zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z wykorzystaniem różnych metod diagnostyczno-terapeutycznych i obejmuj:

 • świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy,
 • świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki,
 • leczenie farmakologiczne,
 • leczenie bólu zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (drabina analgetyczna),
 • leczenie innych objawów somatycznych,
 • opiekę psychologiczną nad pacjentem i jego rodziną,
 • rehabilitację,
 • bezpłatne (dla pacjentów naszego hospicjum domowego) wypożyczanie sprzętu do pielęgnacji chorych

Warunkiem objęcia opieką jest skierowanie przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego do hospicjum domowego.