CURATUM
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 
Hospicjum domowe

Hospicjum domowe dla dorosłych, jest świadczeniem medycznym przeznaczonym dla chorych w terminalnej fazie choroby. Opieka paliatywna jest nakierowana na utrzymanie najwyższej możliwej jakości życia pacjenta.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki hospicyjnej i paliatywnej to wszechstronna, całościowa opieka nad pacjentami chorującymi na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące choroby.

Opieka ta ma na celu:

Świadczenia są udzielane zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z wykorzystaniem różnych metod diagnostyczno-terapeutycznych i obejmuj: Warunkiem objęcia opieką jest skierowanie przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego do hospicjum domowego.